TERMS AND CONDITIONS - VAPIANO SK

TERMS AND CONDITIONS

Ďakujeme za Váš záujem o Vapiano!

Vitajte na našich webových stránkach, ktoré sú prístupné z vášho počítača alebo z vášho mobilného zariadenia (ďalej len „Webové stránky“).

 

Webové stránky prevádzkuje spoločnosť Vap Franchising s.r.o. Václavské námestie 841/3, 11000 Prague, IČO: 08693374, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, vložka č. C 323387

Stanovili sme podmienky, za ktorých vám poskytujeme prístup na naše Webové stránky ak ich produktom a službám. Patria medzi ne podmienky, ktorými sa riadia:

 

 • vaše používanie našich Webových stránok (vrátane verzie našich Webových stránok optimalizované pre mobilné zariadenia, ktorá je prístupná z vášho prenosného zariadenia);
 • vaše využívanie služieb a produktov ponúkaných prostredníctvom našich Webových stránok;
 • vaše práva odkazovať na naše Webové stránky;
 • ako budeme používať a chrániť informácie o vás (pozri naše samostatné „Zásady ochrany súkromia“).

 

Tieto dokumenty sú súhrnne označované ako „Podmienky používania“.Tieto Podmienky používania môžeme príležitostne aktualizovať. Revidované Podmienky používania budú k dispozícii na Webových stránkach. Podmienky používania by ste mali pravidelne kontrolovať, aby ste sa uistili, že im rozumiete a že ste sa zoznámili s prípadnými zmenami. Potom, čo ste boli upozornení na zmeny na domovskej stránke našich Webových stránok a pokračujete v prístupe na Webové stránky alebo v ich používaní, sa má za to, že ste so zmenami Podmienok používania súhlasili. Používanie Webových stránok• Tieto Podmienky používania stanovuje, ako môžete používať naše Webové stránky. Prístupom na Webové stránky súhlasíte s týmito Podmienkami používania.• Ak nesúhlasíte s týmito Podmienkami používania, nepoužívajte prosím naše Webové stránky. Pred použitím Webových stránok by ste si mali prečítať celé znenie Podmienok používania. Kópiu týchto Podmienok používania by ste si tiež mali uložiť a/alebo vytlačiť pre prípadnú budúcu potrebu. Vekové obmedzeniaNaše Webové stránky sú vhodné pre užívateľov akéhokoľvek veku. Prístup na naše Webové stránky• Naše Webové stránky pravidelne aktualizujeme, a preto môžeme ich obsah kedykoľvek zmeniť bez toho, aby sme Vás na to upozornili. Vyhradzujeme si právo službu kedykoľvek zrušiť, zmeniť alebo pozastaviť bez predchádzajúceho upozornenia.• Sami zodpovedáte za prijatie všetkých opatrení potrebných na to, aby ste mali prístup k našim Webovým stránkam. Rovnako zodpovedáte za zabezpečenie toho, aby všetky osoby, ktoré získajú prístup na naše Webové stránky prostredníctvom vášho internetového pripojenia, boli oboznámené s týmito Podmienkami používania.• Upozorňujeme, že používanie našich Webových stránok je podmienené tým, že Váš počítač a/alebo prenosné zariadenie spĺňa naše minimálne štandardné technické špecifikácie a požiadavky na kompatibilitu, ktoré sú nasledujúce:o stolný počítač pripojený k internetu, vybavený operačným systémom (Windows, Mac OS, Linux alebo podobným) a internetovým prehliadačom – Internet Explorer, Opera, Firefox, Google Chrome alebo Safari v aktuálnej verzii.o Prístup na Webové stránky je možný aj z mobilných zariadení, ako sú chytré telefóny, tablety alebo vreckové počítače. Používanie verzie Webových stránok pre mobilné zariadenia je technicky možné iba s mobilným zariadením pripojeným k internetu a vybaveným jedným z populárnych prehliadačov v aktuálnej verzii (Android Browser, Chrome Mobile, Internet Explorer Mobile, Opera Mini alebo Safari Mobile).• Odporúčame Vám skontrolovať túto špecifikáciu, aby ste sa uistili, že Váš počítač a/alebo prenosné zariadenie je kompatibilné s našimi produktmi a službami, a nenesieme zodpovednosť za akékoľvek zlyhanie Webových stránok, ktoré vznikne v dôsledku nekompatibility (okrem iného vrátane minimálnych požiadaviek na úložisko a pamäť).

Spoliehanie na zverejnené informácie

 • Materiály zverejnené na našich Webových stránkach nie sú mienené ako rada a nemalo by sa na ne ako na radu spoliehať. Neprijímame preto v maximálnom rozsahu povolenom zákonom žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z akéhokoľvek spoliehania sa na tieto informácie.
 • Ak uvádzame podrobnosti o ponuke jedál našich reštaurácií, nesľubujeme, že tieto položky budú v konkrétnej reštaurácii v daný deň k dispozícii – ponuka všetkých jedál závisí od ich aktuálnej dostupnosti.

Duševné vlastníctvo

 • Prístup, prezeranie a tlač jednej kópie týchto Webových stránok a všetkých informácií, obrázkov a ďalšieho obsahu zobrazeného na Webových stránkach (ďalej len „Materiály“) je možný výhradne v súlade s týmito Podmienkami používania. Všetky autorské práva sú chránené vnútroštátnym a medzinárodným právom.
 • Webové stránky a materiály môžete prezerať, tlačiť, používať, citovať a uvádzať iba pre svoje osobné, nekomerčné použitie a za podmienky, že uvediete príslušný odkaz na spoločnosť Vapiano, pokiaľ je to vyžadované. Všetky práva duševného vlastníctva k Webovým stránkam a materiálom sú buď v našom vlastníctve, alebo na ne máme licenciu a Vaše používanie Webových stránok a materiálov podlieha nasledujúcim obmedzeniam.

 

Nie ste oprávnení:

 1. odstraňovať žiadne oznámenia o autorských právach alebo iných vlastníckych právach obsiahnuté v materiáloch;
 2. používať materiály z Webových stránok spôsobom, ktorý by mohol porušovať autorské práva, práva duševného vlastníctva alebo vlastnícke práva nás alebo tretích strán; alebo
 3. reprodukovať, upravovať, zobrazovať, predvádzať, publikovať, distribuovať, šíriť, vysielať, rámovať, oznamovať verejnosti alebo sprístupňovať akejkoľvek tretej strane alebo využívať tieto Webové stránky a/alebo materiály na akékoľvek komerčné účely bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu.